Τα όνειρα βοηθούν τον εγκέφαλο να ξεχάσει τις άχρηστες αναμνήσεις!