Πώς αντιμετωπίζει το εργασιακό άγχος η Gwyneth Paltrow και πόση σημασία δίνει στο Σαββατοκύριακο;