Ένα Micro Home στη Ρόδο που παραδίδει μαθήματα design