Κατανοώντας την αξία της συναισθηματικής οικειότητας στις σχέσεις