Το παραμελημένο παιδί θα γίνει ένας εξαρτητικός ενήλικας με προβλήματα αυτοπεποίθησης;