Τι συμβαίνει όταν γράφετε τις θετικές δηλώσεις σας;