Τι αποκαλύπτει φινλανδική μελέτη για την ευεργετική επαφή του ανθρώπου με τη φύση;