Συνήθειες που εμποδίζουν την οικειότητα στις σχέσεις