Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε καταστάσεις ανάλογα με τα χρώματα που είναι γύρω μας