Πολύτιμο δώρο για την ψυχική μας υγεία το να κρατάμε ημερολόγιο