Ομορφιά και ψυχική υγεία: Η σύνδεση και ο αντίκτυπος στην ευημερία