Καταρρίπτοντας τους συχνότερους μύθους για την πρωτεΐνη