Η δύναμη της Ενέργειας και της Πρόθεσης στη ζωή μας: Πώς συνθέτουν την πραγματικότητά μας