Ενεργειακή ισορροπία και σωματικό βάρος: Μια νέα προσέγγιση με το Εκκρεμές Ραδιαισθησίας