Σιωπηλό περπάτημα, χαλάρωση και εσωτερική ενδοσκόπηση