Οχτώ εμβληματικές γυναίκες που απέκτησαν πρόσφατα τη δική τους κούκλα Barbie