«Μητέρα Γη Συγνώμη»: Συναυλία για το περιβάλλον στο Ηρώδειο