Μiss Γερμανία ετών 39! Aρχιτέκτονας και μητέρα δύο παιδιών