Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας δεύτερης εξειδίκευσης ή μιας εναλλακτικής καριέρας;