Ποια είναι η μεγαλύτερη τάση στα jeans για τις Γαλλίδες;