Οι διαχρονικές χειμερινές τάσεις που φορούν τώρα οι Γαλλίδες