Η σημασία της καινοτομίας προκειμένου να έρθει η επανάσταση στη μόδα