Αποκαλύπτοντας το αληθινό πρόσωπο της μόδας: Η σημασία της διαφάνειας για μία βιώσιμη βιομηχανία