Τι κάνουν στη Γαλλία και τα διαμερίσματά τους μοιάζουν σαν να έχουν βγει από περιοδικό;