Μπαμπού: Μία οικολογική λύση επίπλωσης και διακόσμησης