Ο δικηγόρος της Gwyneth Paltrow είναι ίδιος ο Superman και το Internet παραλυρεί