Βιταμίνη C: Γιατί την αγαπά το δέρμα μας τόσο πολύ