Απρίλιος 2024: Oι πιο ευνοημένες ημέρες και οι πιο ακατάλληλες