5 κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι πραγματικά ευτυχισμένες γυναίκες